Hukum Forex Menurut Perspektif Islam

Hukum Forex Menurut Perspektif Islam

FOREX bukan suatu perjudian sekiranya kita mempunyai ilmu semasa menjalankan perniagaan ini.

1. Buku MASAIL FIQHIYAH oleh Prof Drs Masifuk Zaudi

Dalam bukunya KAPITA SELECTA HUKUM ISLAM didapati bahawa FOREX DIPERBOLEHKAN dalam hukum Islam.

Perbezaan nilai matawang antara negara terkumpul dalam sesuatu BURSA atau PASARAN yang bersifat internasional dan terikat dalam sesuatu kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Nilai matawang sesebuah negara dengan negara lainnya adalah berubah setap sesuai dengan volume permintaan dan penawaran. Konsep permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi matawang iaitu tukar menukar matawang yang berbeza nilainya.

HUKUM ISLAM DALAM FOREX

1. Ada Ijab-Qabul – iaitu ada perjanjian untuk memberi dan menerima

2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi iaitu ia mestilah dapat dimanfaatkan, jelas barang dan harganya, dijual/dibeli oleh pemiliknya sendiri atau atas pemiliknya.

2. Manakala pendapat Muhammmad Isa bahawa jual beli saham/matawang itu diperbolehkan dalam islam berdalilkan :

“jangan kamu membelikan dalam air, kerana sesungguhnya jual beli yang sedemikian itu mengandungi penipuan” (Hadis Ahmad Bin Hamdal dan Al Baihaqi dari ibnu Mas’ud)

3.Mengenai Urusniaga FOREX : mesyuarat Ahli Jawatankuasa Syariah negeri Perak Membuat pengesahan BOLEH berurusniaga dengan FOREX

Sumber : http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/MusykilUtama.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About servisforex

Seorang "Business Executive" di salah sebuah Syarikat Service Center Agency di Sabah dalam bidang "FOREX". Pernah bekerja di Syarikat Amassurance Ambank Group.

Posted on July 23, 2011, in Hukum Forex Menurut Perspektif Islam. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: